Hydroizolácie

Hydroizolácie

Každý problém s vlhkosťou stavby ma svoje riešenie. Je, ale potrebné určiť príčinu prenikania vlhkosti do stavby. V tejto problematike sa veľa majiteľov nehnuteľností spolieha na drenáž pripadne izolovanie spôsobom asfaltovým pasom (lepenkou) alebo PVC fóliami. Z praxe vieme, že každý problém je špecifický, a preto k jednotlivým problémom treba pristupovať detailne a zistiť príčinu a následne zvoliť vhodne riešenie.

Materiálov pre hydroizolácie je v dnešnej dobe veľmi veľa a nie každý ma možnosť a vedomosť sa v tom zorientovať, a preto prichádzame s poradenstvom, kde zákazníkovi ponúkame analýzu problému, nastavenie správne riešenie a postupu, dohľad pri realizácii a následne poskytnutie záruky na realizáciu.


Čo naše poradenstvo zahŕňa:

- osobnú obhliadku miesta, stavby (pri sob nej obhliadke si prezrieme konkrétny           problém, spravíme zameranie, fotodokumentáciu a iné potrebné kroky k analýze)

- vypracujeme cenovú ponuku pre komplexnú analýzu problému

- vypracovaná ponuka sa zasiela klientovi a po podpísanej zmluvy sa pristupuje k analýze problému

- po komplexnej analýze klient dostáva dokumentáciu o určeného problému, ne vrh riešenia, odporúčaný materiál pre sanáciu a pracovný postup pre realizáciu

- v prípade ak si klient objednáva aj dohľad pri samotnej realizácii preberáme zodpovednosť za realizáciu a poskytujem záruku 10rokov.

Prečo si nás objednať?

Je lepšie mať nike ho kto sa v problematike orientuje a vyzná, ako skúsiť uhasiť problém na 2 roky a znova sa nim zaoberať a neustály byt v jednom kole.

Pre klienta vieme zabezpečiť:

- riešenie na problém s vlhkosťou

- garancia ceny počas trvania realizácie

- materiál za naše zľavy u našich partnerov

- dovoz materiálu na miesto realizácie

- vybrať vhodného dodávateľa pre realizáciu, ktorý bude súhlasiť s navrhovanými     postupmi a poskytne záruku na svoju prácu

- dohľad pri realizácii a kontrolu realizátora pri dodržiavaní postupov

- denné záznamy o realizácii s fotodokumentáciou

- záruku minimálne 10rokov

a v neposlednom rade, stojíme pri klientovi počas celej realizácie a chránim záujmy klienta.

KONTAKT

Fotogaléria