Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

  • Nove rozvody elektriny
  • Zapájanie svetiel, zásuviek, vypínačov
  • Zapojenie a montáž rozvádzačov
  • Prípojky k pozemkom
  • Bleskozvody
  • Revízie elektroinštalácii a bleskozvodov
  • Servis a údržba elektroinštalácii